h.t. Bestuur der Herendispuut Dutch Intelligence

Penningmeester

Dhr. G. de Koning

Voorzitter

Dhr. L. van Lodenstijn

Secretaris

Dhr. H. Kuijsten